Pengaruh cahaya iman..AWESOME!!


“Seseorang akan mendapati cahaya ini didalam hatinya, sehingga ia mendapatkan kejelasan dalam segala urusan, hal dan kejadian.
  1. Mendapatkan kejelasan dalam jiwa dan niat-niatnya, lintasan-lintasan hatinya, langkah serta geraknya.
  2. Mendapatkan kejelasan dalam segala hal yang berlaku di sekitarnya, baik yang berupa sunnatullah, aktiviti-aktiviti manusia, niat dan langkah-langkah mereka, yang nampak mahupun yang tersembunyi.
  3. Mendapatkan tafsir berbagai peristiwa dan sejarah dalam jiwa dan akalnya serta dalam realiti kehidupan di sekitarnya, seakan-akan ia membaca buku.
Seseorang yang telah mendapatkan cahaya ini dalam hatinya akan mendapatkan kecemerlangan dalam lintasan-lintasan hati, perasaan dan kemahuannya, sehingga ia pun mendapatkan kenikmatan dan kesejukan dalam hati, suasana dan masa depannya.
Ia akan mendapatkan kelembutan dan kemudahan dalam mengatur segala urusan dan mengeluarkan keputusan serta dalam menghadapi mahupun melewati kejadian. Ia akan mendapatkan ketenangan, kepercayaan dan keyakinan dalam segala situasi dan bila-bila pun juga.” 
-Syed Qutub-

Kommentare